Przemysl w Polsce

Przemysl w Polsce

Przemysł w Polce – droga ku nowoczesności

Polska branża przemysłowa oparta jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz wyłącznie na przemyśle wydobywczym i hutnictwie metali, wkraczając przed laty na trudną drogę kapitalizmu musiała dokonać znaczących zmian w swej strukturze. Czy zmiany te wprowadzono z sukcesem? Od wielu lat wydaje się, że przemysł w Polsce kuleje. Owszem, zamykamy huty, zamykamy kopalnie, stocznie, ale co dalej? Zamiast rozwoju innych dziedzin w miejsce starych mamy stagnację.

Nadzieją na wyjście z patowej sytuacji w gospodarce Polski są inwestycje w nowoczesne technologie. W wielu miastach z ośrodkami akademickimi zaczynają współpracować ludzie biznesu, aby ta kooperacja umożliwiła opracowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii pod zapotrzebowanie konkretnych firm z regionu. Wsparcie nauki przy biznes znajduje również odzwierciedlenie w fundowaniu stypendiów, staży, praktyk studentom nowoczesnych kierunków. Miejmy nadzieję, że rozwiązania te przyczynią się w jak najkrótszym czasie do rozwoju n http://janpolbis.pl/pl/aktowkiowoczesnych technologii w naszym kraju.

Artykuł dzięki: kurkuma w tabletkach w najlepszej cenie